Latin-English Dictionary


 Search within inflected formsvŏlo
anomalous transitive verb

View the declension of this word

1 (absolute or + accusative) to will, desire
2 (+ accusative of the person) want to talk to someone
3 have in mind, take aim, aim at, have the intention of
4 mean
5 determine, decide, decree, order
6 think, argue, assert, claim
7 strive, seek
8 (with the same meaning as [bad]) preferred, will rather
9 request, require

permalink
<<  vŏlo Vŏlŏgaeses  >>

Locutions, idioms and examples


habitare laxe et magnifice voluit || aliquis si vis esse || vellem ne or ut (+ subjunctive) || volunt … quam … || velim || volunt te conventam || volo audire || vixi volui || aliquem (alloqui) volo || male volo (+ dative) || adeas velim || aliter quam ego velim || aquam velim || causà velle (+ genitive) || voluntates quo velit || velim nolim or vellem nollem || Arpinum volebamus || bene volo || alicuius causa (aliquid) volo || alia velle alia nolle || Damasippum velim adgrediare || volo exquiras || pacem volo || agite ut voltis || alicui me excusatum volo || hactenus Vitellius voluerat || si vis, si vultis || numquid me vis? || volo te verbis pauculis || accurro ut sciscam quid velit = I rush to see what he wants || causa mittendi fuit quod volebant… || quid tibi vis ? || alicuius causa omnia volo || bene or male alicui volo || volo libidinem traduci || volui eum veneno tollere || voluit eum de provincia depellere || volui animum confirmare meum || volo ut occupes adire || volo ut quod iubeo facias || volo uti (= ut) mihi respondeas || Bacchae bacchanti si velis advorsarier || carmina quae vultis cognoscite || compleo paginam volui || ascribi se in eam civitatem voluit || aliter quam voles || voltisne eamus visere? || a Lysippo fingi volebat = he wanted Lysippos to make the his statue || a me numerari voluit annum = he wanted to assign a date to the year with my name || qua in sententia si constare voluissent || amplius obsidum volo || volo eluamus hodie || fabula quae vult reponi || si quid vis || fabula quae posci vult || a quo cum quaesisset quo se duci vellet = having asked him where he wanted to be brought || ad eorum animos ad id, quod volumus, commovendos = to direct their hearts where we want || adscribi se in eam civitatem voluit || fac puer esse velis || Alexander a Lysippo fingi volebat || aut prodesse volunt aut delectare poetae || Achillam, quae fieri vellet, edocuit = he informed Achillas of what he wanted from him || ad me velim … ut se initia dederint, perscribas = I would like you to write to me in detail how it was started ([your tribuneship]) || ab impudicis dictis averti volo = I want to avoid defamatory accusations || an decertare mecum voluit contentione dicendi ? || ad argumentum nunc volo remigro = now I want to return to the topic || Caesaris mortem ulcisci volebant || volueras me illa negotia tueri || dat eam libertatem, ut quod velint faciant || aliquem velim qui mihi aut viam aut semitam monstret || Alexin salvere iubeas velim || calumniari si quis voluerit quod arbores loquantur || Macedonas voluisti genua tibi ponere || volo circum villulas nostras errare || volo in vesperum parare piscatum mihi || volo id quam mollissima via consequi || eae leges sunt quas apparitiores nostri volunt || asinos vult habere in usu || tacendo forsitan quae di immortales vulgari velint || voluisti in suo genere unumquemque nostrum esse Roscium || voluisti istuc severum facere? || voluit ille senatum interficere || agrorum exigere fructus volebant || volui inicere tragulam in nostrum senem || pacem componi volo meo patri cum matre || Pacuvium videri doctiorem qui esse docti adfectant volunt || causam certaminis cum Minucio contrahere volebat || castris quoque se separari magister equitum voluit || certo sagitta invitat qui forte velint || Catullus duriusculum se fecit quam volebat existimari || eas epistulas in eundem fasciculum velim addas || o multo miserior Dolabella quam ille quem tu miserrimum esse voluisti || cetera quae volumus uti Graeca mercamur fide || volunt persuadere … animas …ab aliis transire ad alios || volunt efficere veris adiuncta esse falsa || volumus interim illum (= dolorem) obruere || celsus et erectus, qualem sapientem esse volumus || fabula, quae posci vult et spectanda reponi || ea quae memorià tenere vellent effingenda animo || de … eo quod ipsis superat aliis gratificari volunt || bonis vos vestrosque omnis me adficere nuntiis vultis || cenam hodie dare volo viaticam || volo illum ad domusionem aliquid de iure gustare || cadent vocabula, si volet usus || vix tamen eripiam … velis quin … || voluimus aetatem eius in disparem oratorum aetatem includere || voluisti magnum agri modum censeri || avaritia vero senilis quid sibi velit non intellego || Caesar numquam interpellavit quin quibus vellem … iis uterer || aures si deliberari velit diligentes || volui, si possem, prodesse rei publicae || volui sub eodem cortice condi || carmina pacem mentis habere volunt || volo … rideat ad patrem semihiante labello || volo tibi cum sponso tuo malam gratiam facere || adtendite a scribis qui volunt ambulare in stolis || an velint vitam per obscurum transmittere || volo videre, quo modo ex his laqueis … expliceris || amico munusculum mittere volui levidense || adimere omnem recusationem Crasso volui || volo enim se efferat in adulescente fecunditas || Caesari nuntiatur Sulmonenses … cupere ea facere quae vellet || volunt illi omnes eodem tempore ortos, eadem condicione nasci || agitur studium tuum vel etiam si vis existimatio || volo ipsius quoque voluntate haec fieri || volo facinus ipsius qui id commisit voce convinci || hae disciplinae si sibi consentaneae velint esse || alias bestias nantis (= nantes) aquarum incolas esse voluit || citius dixerim iactasse se aliquos… quam ut quisquam celari vellet (quam factum esse ut) || qua nota (somnia) internoscantur scire sane velim || clausulas vult longa plerumque syllaba terminari || fac ut isti volunt animos non remanere post mortem || animal omne membra quocumque vult contorquet or flectit || apud eos qui me ipsi maxime salvum videre voluerunt || ausus est ferre ad populum vellent iuberentne se regnare || Caereris numen istius sceleratissimi supplicio expiari volebant || ago enim fortius iam et audentius volo || agros quos fructuarios habent civitates vult immunes esse || Aetolos pacem velle: de ea re oratores Romam || auget adsentator id quod is cuius ad voluntatem dicitur vult esse magnum || accidit ut Athenienses Chersonesum colonos vellent mittere = it happened that the Athenians wanted to send settlers in Chersonesus || volui si sola quiesceret illa visere || volebat Hannibal causam certaminis cum Minucio contrahere || qua quisque actione agere volet, eam prius edere debet || commotionem accipi volunt temporarium animi motum sicut iram pavorem || haberes magnum adiutorem, hunc hominem velles si tradere || ausus est in conventu poscere qua de re quisque vellet audire || alios testis (= testes) inlexit ad proferenda quae velut reicere voluerat || volo tibi malam gratiam cum sponso tuo facere: habet amicam || animus perturbatus nec cohibere se potest nec quo loco vult insistere || volt te novos erus operam dare tuo veteri domino || volo omnem quae ad dicendum trahi possit loquendi rationem esse notam || sacrorum autem ipsorum diligentiam difficilem, apparatum perfacilem esse voluit || ea ipsa remissio animi suspicionem dempsit novare eum quicquam velle || volo hoc oratori contingat, ut … gratiosi scribae sint in dando et cedendo loco || Casilinates e … scutis detractas pelles ferventi resolutas aqua mandere voluisti || rana dum vult validus inflare sese, rupto iacuit corpore || brevi perfamiliaris haberi trahique magis quam vellet in arcanos sermones est coeptus || cecinit priusquam ex lacu Albano aqua emissa foret numquam potiturum Veis Romanum || voluit hoc ipsum nobis ostendere, posse ingenium fortissimum ac beatissimum sub qualibet cute latere || volo ego illi beluae ostendere, quando adeo ferox praesultat hostium signis, me ex ea familia ortum quae …


Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Browse the Latin - English dictionary from:


{{ID:VOLO300}} ---CACHE---