English-Latin DictionaryDonazione


quiet
adjective

1 tranquillus [tranquillă, tranquillum], quietus [quietă, quietum], placidus [placidă, placidum]
2 (silent) tacitus [tacită, tacitum]
noun

1 quiēs [quietis, f.], tranquillitās [tranquillitatis, f.]
2 silentium [silentii, n.]
3 (peace) pax [pacis, f.]
transitive verb

pāco [pācas, pacavi, pācāre, pacatum], compōno [compōnis, composui, compōněre, compositum]

permalink
<<  quiescent quieter  >>

Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Browse the English - Latin dictionary from:


{{ID:QUIET100}} ---CACHE---