English-Latin DictionaryDonazione


campaign
noun

1 stipendium [stipendii, n.]
2 bellum [belli, n.]
3 (rapid) expedītiō [expeditionis, f.]
intransitive verb

1 bellum gěro [gěris, gessi, gěrěre, gestum]
2 stipendium měrěo [měres, merui, měrēre, meritum]

permalink
<<  camp campaigner  >>

Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Browse the English - Latin dictionary from:


{{ID:CAMPAIGN100}} ---CACHE---