English-Latin DictionaryDonazione


cabin
noun

1 casa [casæ, f.]
2 (ship) cubiculum [cubiculi, n.]
3 (little place to dwell in ) tugurium [tugurii, n.]

permalink
<<  cabbaged cabinet  >>

Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Browse the English - Latin dictionary from:


{{ID:CABIN100}} ---CACHE---